ขั้นตอนการเตรียมพร้อม
ก่อนสมัครเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3 VDO การตั้งค่า

Verify by VISA ในเว็บไซต์ของกสิกร

Verify by VISA ในเว็บไซต์ของกสิกร
(เฉพาะท่านที่มี บัตรเดบิต Visa และมี App มือถือ K PLUS)

ถ้าบัตรได้ดำเนินการ Verify by VISA เรียบร้อยแล้วไปทำขั้นตอนที่ 4 ต่อได้เลยครับ

หากบัตร ATM มีปัญหากลับไปสมัครในขั้นตอนที่ 2 วิธีที่ 2 ที่ตู้ ATM ใหม่ได้เลยนะครับ
ติดต่อ Call Center Tel.02-888-8888

รูปภาพ Verify by VISA ในเว็บไซต์ของกสิกร

ถ้าบัตรได้ดำเนินการ Verify by VISA เรียบร้อยแล้วไปทำขั้นตอนที่ 4 ต่อได้เลยครับ

หากบัตร ATM มีปัญหากลับไปสมัครในขั้นตอนที่ 2 วิธีที่ 2 ที่ตู้ ATM ใหม่ได้เลยนะครับ
ติดต่อ Call Center Tel.02-888-8888

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.