ขั้นตอนการเตรียมพร้อม
ก่อนสมัครเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 กดสมัครที่ตู้ ATM

การสมัคร
บริการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

***หมายเหตุ***
วิธีการนี้ถ้ากดสมัครที่ตู้ ATM และได้รับ
SMS รหัส OTP ของกสิกรแล้ว

ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 4 ได้เลยนะครับ

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.